HO HO Horolezecký oddíl Hořice
HO HO Horolezecký oddíl Hořice
Úvod
O ns
Vzkazy z vboru
Diskuse
Stna

Horokola

vodn informace

* Do naeho oddlu se kadoron pihls nkolik novch len, kte nemaj o lezen nejmench znalost. I kdy nen horokola povinn, vtina tchto novk se do n hls, nebo je to jen pro jejich dobro, vdt a znt o horch a lezen co nejvce. Vdy tento sport nese sebou nemal riziko a proto je vhodn, absolvovat njak ten kurs, ve kterm se dotyn dozv nejnutnj zklady, aby nedochzelo ke zcela zbytenm situacm, kter pak mohou vystit v pkn malr.

* Jeliko pednek nen mnoho, neml by absolvent horokoly vynechat ani jedinou pednku. Tud ten kdo neme absolvovat vechny pednky, nech si to dn rozmysl, zda se pihlsit, i nepihlsit do horokoly. Tolerujeme jednu neast na pednkch, ale uvdomte si prosm, e na kad pednce se dovte mnoho potebnho, proto se snate ve vlastnm zjmu absolvovat vechny. Nememe vs k niemu nutit, ale je to jen na vs, zda chcete znt nebezpe hor, chcete vdt jak se pohybovat po horch, jak se vyvarovat vem tm nstrahm a nebezpem, kter tento ndhern sport doprovz...

* Sname se o to, aby se absolvent, kter navtvuje nai horokolu dozvdl a nauil vem zkladm, kter jsou poteba pro pohyb nejen v horch, ale i na skalch, i dnes ji i na umlch stnch. Po absolvovn horokoly by kad lezec ml vdt, jak pouvat tu kterou vstroj a vzbroj, jak techniky jsou vhodn pro urit typ lezen, i co se vbec sm a nesm pi provozovn tohoto sportu. Nemal draz klademe na tdravovdu, pi kter se dozvte nejen o incch nadmoskch vek na nae tlo a jak pote ns tam mohou provzet, ale musme umt pomoci naim spolulezcm, kdy nhodou k njakmu tomu zrann dojde. Naute se ovldet nezbytnou prvn pomoc ne doraz pivolan lkask pomoc.

* Te zle ji jen na vs, zda mte zjem vdt a znt. My vm umonme navtvovat tento vcvik, ale zda se to opravdu naute je pouze na vs. Proto vm, kte se rozhodnete pro absolvovn tohoto vcviku, pejeme abyste pochytili z pednek co nejvce, aby vm nedlala vuka dn problmy a aby vm pinesl tento sport hodn radosti, s co nejpknjmi zitky.

* A co to vbec obn absolvovat tento kurz?

 • Kurs zan vtinou koncem jna, podle potu pihlench. Tv zhruba pl a titvrt roku
 • Je poteba dt do kupy skupinku o minimln deseti zjemcch.
 • Zhruba jednou msn probh v podveer asi dvou a thodinov pednka. Termny se ale naped dohodnou, podle toho, jak to bude konkrtnm lidem vyhovovat.
 • Nkolikrt probhne praktick vcvik na uml stn a pak zjara venku v lomech.
 • Je poteba absolvovat tdenn zimn vcvik v zahraninch horch. Termn se rovn domluv. Nkdy v noru - beznu.
 • V mscch jen - duben je monost individulnho trninku na uml stn, ze zatku pod dozorem instruktora
 • Kad absolvent obdr od instruktor CD s metodickmi pokyny. Toto CD je ji v cen

 Cena kurzu:

Horokola:

 • 1800,- dospl

 • 1200,- mlde do 18 let

Letn kurz:

 • 1200,- dospl

 • 700,-  mlde do 18 let

K celkov cen je nutno jet zapotat zimn kurs v zahraninch horch, cca. 2500 K - podle konkrtnch cen za ubytovn a stravovn.

* Ti z vs, kte mte zjem absolvovat leton kurs horokoly, mete se ji nyn pihlsit. Sta sthnout si ze strnek pihlku a pak ji vyplnnou odeslat zpt na email Hanky: hanach.h@email.cz.

U dt mladch 18 let je poteba souhlas rodi, tud dti si mus patin formul sthnout z naich strnek, ten pak bude teba vytisknout a vyplnn a podepsan jednm z rodi, pak nejlpe pedn osobn nktermu ze len vboru.

Kurs bude zahjen nkdy koncem jna, ve se vas dozvte.

Soubory ke lnku:
horoskola_prihlaska.doc -  Pihlka do horokoly

 
Číslo konta : 185811159 / 0300
Adresa: Riegrova 1024, Hořice
Telefon: 608048301
email: servis.sedivy@centrum.cz

Odebírat akce

Chcete odebírat akce do emailu??
 
Email:
Turistické informace o regionu Krkonoše. Bohaté turistické zajímavosti a tipy na výlet.