HO HO Horolezecký oddíl Hořice
HO HO Horolezecký oddíl Hořice
Úvod
O ns
Vzkazy z vboru
Diskuse
Stna

O ns


 
<- Zpt
 

Nco z historie oddlu

Je tomu ji hezk dka let, co se J. ediv vrtil z "dlnho" vchodu, kde se nauil pknm akrobatickm kouskm na tamjch strmch stnch Vysokch Tater. No a jeliko se mu to horolezen zamlouvalo, shnl k sob njak ty parky. Jene v Hoicch moc horolezc nebylo, nejbli oddl byl bu v Jin, nebo v Hradci Krlov. A to by ani nebyl Ji, kdyby se nerozhodl, e zde zalo horooddl.

No take zaal shnt njak ty spznn due, kter by se nechaly naverbovat na ten, v t dob jet hodn divn sport. Naped dal do kupy partu o deseti lidech a po "nezbytnch" ednickch peripetich, zaal roku 1986 fungovat horolezeck oddl.

Postupem asu ze oddl rozrostl na hezkou bandu, tajc kolem edesti len. Jene piel rok 1990 a s nm i velk revoluce. Najednou jist skupince len zaalo vadit pedsednictv Jiho a zaali se dt zvltn vci. Nebudu to zde rozvdt, dodm jen, e se nkolik z ns trhlo, zaloili jsme si v roce 1991 oddl nov, po zkuenostech s minulm oddlem jsme se stali uzavenou spolenost o zhruba deseti lenech. Nov leny jsme pjmat nemnili.

Jet toho roku jsme podali pkn autobusov zjezd na jih Francie do Bonnieux. Mra Vejmola se zastnil ani ne za msc po tomto vlet, lezeckch zvod v Brn, kde obsadil skvl 5. msto. Pak se asi za pl roku nato, pokusili dva nai vtenci - Martin Vaic s Tomem Komrkem o zimn zdoln vrcholu Matterhornu. Sice to kvli patnmu poas nedokonili, ale to e se Martin jet s jednm Ostravkem(potkali skupinku Ostravk asi v pli kopce), dodrpali ve vichici a do t tvrtin kopce, mluv za ve. Pak roku 1992 v lt edivk s Komrem prolezli slunou stnu Cima Grande.

No a tak skoro vyerpni vemi tmi strastiplnmi cestami, i sp necestami, jednotlivci odpadvali jeden po druhm a oddl zaal skomrat. Jen takov bezvznamn akciky, jako dr, Prachov a jin skalky. To vte ji se tu nepopsali brontosaui, fungovala tu pr let nov, pln jin ra, kdy se lovk mus ohnt se mu sly sta, aby hladovou rodinu nasytil a mus se rvt s jinmi o kus vance.......

A jak tak pomalu as plynul skoro nefungujc oddl nasl roku 1997 do skoro ji prchnivjcch trob erstvou mladou krev, kter tento uvadajc a skomrajc oddl, svou mladost nakazila pak i ilost a tak se najednou oddl jako zzrakem po nkolika letech vzchopil.

Meme za to dkovat hlavn Vovi Andrlovi a Vendovi Chrovi, kte, jet ped rozpadem prastarho oddlu, spn absolvovali vcvik novk a te se jim po lezen moc stskalo, jeliko i ten pvodn oddl zaloen za star ry ji dvno zaniknul. Proto pili za "staky" s nvrhem znovu to rozjet, a ti se po njak dob rozhodli, e to zkus a oteveli sv uzaven spoleenstv a tak v Hoicch zaal zase fungovat horolezeck oddl, kter bude pibrat a kolit nov zjemce o tento sport.


Číslo konta : 185811159 / 0300
Adresa: Riegrova 1024, Hořice
Telefon: 608048301
email: servis.sedivy@centrum.cz

Odebírat akce

Chcete odebírat akce do emailu??
 
Email:
Turistické informace o regionu Krkonoše. Bohaté turistické zajímavosti a tipy na výlet.