HO HO Horolezecký oddíl Hořice
HO HO Horolezecký oddíl Hořice
Úvod
O ns
Vzkazy z vboru
Diskuse
Stna

O ns


 
<- Zpt
 

Podmnky pro pijet novho lena

Do oddlu jsou zjemci pijmni za tchto podmnek:

 • dovren vku 18-ti let.
 • ve vku 12-18-ti let jen s psemnm souhlasem rodi.
 • ve vku pod hranic 12-ti let po individuln dohod s vedenm oddlu (monost horolezeck ppravky - steden lezen dt).

Kad nov len m monost v naem oddlu absolvovat horokolu. I kdy v dnen dob nen eskm Horolezeckm Svazem vyadovno njakho kolen, je to v zjmu vs vech, njakou tu horokolu nkde absolvovat. Ono, kdy lovk nem zkladn znalosti, tko v horch peije a si nakoup materil sebelep. Je poteba znt, co ve ns ek v horch, kolik si toho meme dovolit, musme se nauit posoudit ty kter okolnosti, musme vdt, co ns za tch kterch okolnost me potkat. Vdy kolik naich koleg a ptel se ji nevrtilo z cest dom, a kolikrt to byla zcela zbyten smrt. Ano hory si nkdy vybraj i tu da z nejkrutjch, je ale poteba ji eliminovat a to tak, e budeme mt vdomosti a zkuenosti a nebudeme zbyten podceovat nebezpe a to nejen v horch, protoe napklad i nae celkem nzk pskovcov skalky si obas njakou tu ob vyberou. Proto kadmu doporuujeme vzdlvat se i v t tolik suchoprn teorii.

 

Finann strnka:

Vstupn poplatek

 • jednorzov vstupn poplatek 200,-K

lensk pspvky

  ron pspvek 400 K + 120 K(dvoje slann - oberstven) = 520 K

   

 • po absolvovn horokoly ron poplatek za horolezeck prkaz. (dle aktuln sazby HS, cca 400 K)

Horokola

 • dospl ................ 1800 K
 • mlde do 18 let... 1000 K

V tchto stkch je zahrnuto ve, tj. prce instruktora, cena za informan a propagan materily, atd... len oddlu samozejm erp vechny vhody z toho vyplvajc. (Polovin vstup na umlou stnu, zapjen materilu, prvodc, map, jdlo, pit pi oddlovch akcch zdarma...)

lensk pspvky se plat na rok dopedu a mly by bt zaplaceny nejpozdji do konce konec nora tho roku.

Nov pihlen len oddlu plat pspvky dle konkrtnho datumu vstupu do oddlu, v rmci tvrtlet. Tedy vstoup-li do oddlu v z, zaplat za posledn tvrtlet, co dl 130 K.

Jako podporu mladm rodinm mme zavedeno, e nae thotn lenky oddlu a lenky oddlu na matesk dovolon, jsou od placen lenskch pspvk osvobozeny.

V ppad neplacen pspvk se oddl d stanovami. Pro neplacen pspvk vce ne 12 msc, bude len z oddlu vylouen a me se znovu pihlsit a po doplacen vech dluh a znovu sloen jednorzovho vstupnho poplatku ve vi 200,- K.

Podrobnj informace Vm podaj instruktoi, i veden oddlu. Najdete ns na uvedench kontaktech v adresi, i jet lpe osobn, a to bu: v lomu U Josefa (steda odpoledne) a nebo v zimnch mscch na uml stn.

 

Je monost poslat penze pmo na nae bankovn konto
Ovem je nutn do kolonky pro pjemce napsat od koho a za co se platba uskutenila.

***

slo konta : 185811159 / 0300

Jo a na tomto odkazu si mete najt kdo m i nem, njakou tu dlunou stku!
A co dlu mlde do 15let si najdete zde!

 

Doporuen minimln vbava

(Ped vstupem do horokoly je vce ne dobr toto vlastnit. Samozejm, jde to postupn nakupovat, ale vazek je vhodn mt co nejdve svj i kdy je monost zapjen univerzlnch sedk, kter ale nejsou tolik pohodln.)

1x sedac nebo kombinovan vazek /cena cca od 750,-K/

2x HMS karabina /cena cca od 200,-K/

1x slaovac osma /cena cca od 150,-K/, i kbl /450,-K/

1x lezeck obuv /cena cca od 1.100,-K/

1x smyka ploch it 60 cm /80,-K/

Toto je ale opravdu jen to nejhlavnj minimum, chce to pak si postupn pikupovat dal vhodnou vstroj a vzbroj, jako napklad helmu, lano, expresky a dal. Ale to a v ppad vnho zjmu o tento sport. Nkdo teba m zjem lzt jen na umlch stnch, tud nebude asi potebovat dnou helmu, i njak to zimn obleen do hor. Hlavn ale ven, chce to mt eln a chu lzt, i kdy zatky jsou vdy tk, ale stoj to za to, vydret a co nejpravidelnji si zajt zatrnovat - nejlpe dva a tikrt tdn, aby byly vidt vsledky co nejdve. Mme vhodu dvou nedalekch lom a tak nic nebrn tomu zat s tmto krsnm sportem teba ihned. A hlavn v lomech se nic neplat, vstupn zdarma. Pes zimu se pak chod na umlou stnu, na sportovn halu mstnho gymnzia, take pprava a prprava zde, zd se bti na skvl rovni.


Číslo konta : 185811159 / 0300
Adresa: Riegrova 1024, Hořice
Telefon: 608048301
email: servis.sedivy@centrum.cz

Odebírat akce

Chcete odebírat akce do emailu??
 
Email:
Turistické informace o regionu Krkonoše. Bohaté turistické zajímavosti a tipy na výlet.