HO HO Horolezecký oddíl Hořice
HO HO Horolezecký oddíl Hořice
Úvod
O ns
Vzkazy z vboru
Diskuse
Stna

Stna


 
<- Zpt
 

Rady pro zatenky

Kdysi a nebylo to a tak moc dvno, bylo horolezectv nazvan sportem blzn a tajc jen nkolika nadenc, nemlo takov popularity, mlokdo vbec vdl, e nco takovho, jako lezen po skalch vbec existuje. Postupem asu se ale tento sport ve svt tak rozil a doshl takovho rozmachu, e v dnen dob m tento sport mnoho svch nadenc a pvrenc. Ji to nen jen o lezen na skle, i po horch. Zaalo se se stavnm takzvanch umlch lezeckch stn, kde je monost lezen za kadho poas, pkn v teplouku a suchu a se venku teba erti en. A dnes je ji umlch lezeckch stn jako mku, a tak dky tomu, se tento druh sportu stv m dl tm atraktivnjm a stle vc vyhledvanjm. Rznch obchod a obchdk nabzejcch nm outdoorov vybaven je takt jako hub po deti, na kadm rohu njak ta reklama s horolezeckou tmatikou. To ns pmo vybz k tomu zat to s tmto sportem.

Mon i vy si nyn kte, „e bych to el taky vyzkouet"? No tak prv pro vs zde mme nkolik mench rad, jak vbec s tmto sportem - lezen na umlch stnch, zat.

Take pkn od zatku. Co k tomuhle sportu vlastn potebujete, jakou vstroj a vzbroj sebou mt? Nejhlavnj asi bude to odhodln vbec zat. Na thle strnkch se dotete kde se nachz hoick horolezeck stna a jak se k n dostat. Budete si muset vzt sebou njak to sportovn obleen. Pak njakou vhodnou obuv. Prodv se speciln na lezen, ale klidn budou stait njak ty tenisky, cviky, botasky, i njakou podobnou sportovn obuv. Ono to jde i v tom, ale peci jenom, lezaka je lezaka. No a to by tak bylo ve co potebujete. Zbytek si klidn mete pjit na stn. Teda ze zatku. Peci pak nebudete zbyten vyhazovat za pjovn si sedku, lana, karabin... To ve si pak postupn nakoupte. Asi zanete nkupem tch specilnch bot, kter mnohem lpe dr a vm se pak mnohem snadnji leze. Pak koupte sedk, njakou tu karabinu a osmu, nebo jinou jistc pomcku. Budete potebovat pytlk s magnziem. To aby se moc nepotily ruce a tud se tolik neklouzaly. Dokoupte si expresky. No a taky si asem podte nov lano. Jet znovu podotkme, nen nutn si to ve kupovat najednou. Na stn zapjujeme za men obnos sedky, lana, karabiny.

Mme ve potebn a stojme ji pod stnou. No jasn, naped se jet dn procvime a rozhejbeme nae ztuhl tla. Jo a nevynechme ani cviky prst, ty dostvaj taky hezky zabrat take fakt se podn prothneme.

No a kdy u jsme navzan - napoprv ns uve sluba na stn, kter ns bude hldat, abychom si njakho toho malru nepivodili - pomalu vyrazme vzhru. A pak poznme, e to nen dn hraka. e se nm po pr metrech zanaj otevrat prsty, natkat pedlokt, e nejsme schopni pokraovat vzhru a tak se nechme spustit dol. Pkn si odpoineme. Poradme se jak na to a dozvme se, e musme pouvat hlavn nohy. dn pitahovn se rukama. Hlavn prce spov na tch nohch. Jo taky se dozvdme, e mme moc vystrenou zadnici, e ta m bt co nejble u stny, kde ns tolik nestrhv dol k zemi. Ruce mme mt co nejvce nataen, e se tm et sla, hlavn se nesmme keovit dret s nosem u stny a ji zmnnou zadnic naopak moc vystrenou. To je moc patn. Takhle bychom si moc nezalezli. Take se to pomalu a v klidu ume, nen to a tak jednoduch. I tu rovnovhu nen snadn udret. Ale asem se to lovk ve nau. Chce to ovem as a hlavn dn trnovat. A doporuuje se trnovat nejmn tikrt tdn, aby byl vidt njak ten pokrok v tom lezen.

Kdy se podvme vedle sebe, jak lezou nai spolulezci, uvidme jaksi men rozdl. Zatmco my, kte to jet dn neumme, lezeme s tzv. hornm jitnm, ti ji dostaten zkuen lezou na prvnho. To znamen, e lano thnou za sebou, kdeto my mme lano ji nataen a pi ppadnm pdu nememe spadnout, jen dky protaen lana se zhoupneme o kousek ne. Take nemme dnho strachu, protoe fakt nic nehroz. Jet nm soused poradil, e je dobr obas, kdy dobe stojme a drme se lepho chytu, proklepat si za zdy ob ruce. Ony se nm pak znovu pkn prokrv, odpoineme si troku a opt meme pokraovat nahoru. Nebo si dokonce, kdy u nemme sil, meme sednout do lana, kolega ns bude dret na stn a my si pkn v kldku odpoineme. Ale nebudeme to s tmto odpovnm moc pehnt. Hlavn ne, kdy je na stn hodn lid, mohlo by se klidn stt, e nm pak njak vtenk vynad, e zdrujeme.

Samozejm se napoprv budeme etit, nebudeme chtt vylzt ve najednou. To bychom si mohli i vn ublit. Njak ta nataen lacha, to nen nic pjemnho a tak kdy u ctme, e mme dost, radji toho nechme. Hlavn ale dlme ze zatku del pauzy mezi vlastnm lezenm. Jak se k, veho s mrou. Nesname se jt do tch t잚ch cest, sp naopak. Poradme se, kde jsou ty leh cesty a nesname se dlat hrdiny i frajery. Ono to stejn bude znt, e nemme techniku, e ve deme silou a nelezeme s lehkost a ladem, take bychom mohli sp bt k smchu. On i ten borec vedle, taky njak tak podobn jako vy urit zanal. Take se nestydme za to, e jet neumme lzt. To jen ubok se me druhmu smt, e neum lzt. A v klidu se to teprve ve postupn ume. A asem, jak bude tlo slit a naume se tm sprvnm technikm, budeme lzt cesty t잚 a t잚 a uvidte, e se vm to lezen zalb. Ovem znovu upozorujeme, nechtjte po sob dn zzraky. A bez toho trninku se taky nikam nehnete. Jak jsme u jednou zmiovali, aspo tikrt tdn si zajt zatrnovat.

No a na konec si to pkn zrekapitulujeme, co bychom mli vechno mt za materil na lezen na stn. Boty, sedk, karabina se zmkem a osma, i nco podobnho na jitn, pr expresek, pytlk s magnziem, lano. Taky njakou vodu na pit, pkn se zapotme, kdo se nechce s pitm tahat, me koupit njak to oberstven zde na hale. Jo taky je dobr mt sebou pezvky, v lezakch se nesm chodit mimo uren prostor a navc stejn nohy v lezakch trp, take radji s nimi dol z nohy. Tak to je asi tak ve co je poteba mt sebou na halu na lezen.
A znovu upozorujeme, nen to nutn mt ve ihned ve sebou. Napoprv klidn sta jen ten odv a njakou vhodnou sportovn obuv s mkkou podrkou, aby tolik neklouzala na chytech. Sedk, lano, karabiny s osmou je mono zapjit. Magnzium takt nen nutn. Samozejm postupem asu si ve potebn nakoupme, jak jsme ji jednou pedeslali - peci nebudeme vyhazovat penze za pjovn si vc.

Z dvodu krde nejspodnjch expresek, jsme byli nuceni je odebrat, tud si muste jednu, dv expresky nosit vlastn.


Číslo konta : 185811159 / 0300
Adresa: Riegrova 1024, Hořice
Telefon: 608048301
email: servis.sedivy@centrum.cz

Odebírat akce

Chcete odebírat akce do emailu??
 
Email:
Turistické informace o regionu Krkonoše. Bohaté turistické zajímavosti a tipy na výlet.