top of page

Horoškola

Horoškola je kurs, ve kterém se účastníci naučí jak používat lezecké vybavení a osvojí si techniky a chování potřebné pro lezení na umělých stěnách, ve skalách i v horách.

 

Velký důraz klademe na zdravovědu, hovořit budeme o účincích nadmořských výšek na naše tělo i jaké potíže nás tam mohou potkat. Dozvíte se jak pomoci spolulezci v nesnázích nebo při zranění. Naučíte se ovládat nezbytnou první pomoc než dorazí přivolaní záchranáři.

 

Přednášek tematicky navazují, proto by absolvent neměl vynechat žádnou přednášku. Pro úspěšné dokončení kurzu tolerujeme jednu neúčast na přednáškách.

 

Kurz probíhá ve dvou až tříhodinových přednáškách přibližně v měsíčních intervalech dle dohody účastníků a instruktorů.

 

Několik lekcí je věnováno praktickému výcviku na umělé stěně a na jaře v některém z hořických lomů. Mimo lekce kurzu mohou účastníci trénovat lezení na umělé stěně - zpočátku pod dohledem instruktora.

 

V závěru kurzu (únor-březen) je třeba absolvovat třídenní zimní výcvik v zahraničních horách (většinou Vysoké Tatry).

 

Každý absolvent obdrží od instruktorů CD s metodickými pokyny ( v ceně kurzu).

 

U dětí mladších 18-ti let je potřeba souhlas rodičů na formuláři, který bude podepsaný alespoň jedním z rodičů a předaný osobně některému ze členů výboru.

bottom of page